Povinné informace | Zastupitelstvo obce | Czech Point | Rozpočet | Vyhlášky |

Komunální odpad:

Svozový kalendář pro rok 2021 

Tříděný odpad:

Konejnery na tříděný odpad naleznete za obchodem HRUŠKA. mapa

Kovový tříděný odpad je možno uložit na vyhrazeném místě za obecním úřadem. 

Nebezpečný odpad:

Svoz nebezpečného odpadu probíhá v obci dvakrát ročně, o termínech svozu budeme informovat prostřednictvím úřední desky a hlášením místního rozhlasu. Místo přistavení konejnerů mapa

Použitý textil - sběrný kontejner:

Sběrné kontejnery na recyklaci textilu se nacházejí u prodejny COOP v obci Jakubčovice nad Odrou. mapa